Doelstellingen

Doelstellingen

Stichting Teeltstation West-Friesland heeft als doel:

  • Het telen van een gezonde en weerbare honingbij tegen ziektes en parasieten (onder andere varroamijt), in samenwerking met imkers, vrijwilligers en andere stichtingen. Dit door middel van (bewezen) selectiemethoden en de daarbij passende veredelingsprogramma’s. (V.S.H. teeltprogramma);
  • Het in stand houden van de zwarte bij door middel van K.I. en gewenste aanparingen.
  • het ontwikkelen en toepassen van nieuwe veredelingsmethoden met het daarbij op de voet volgen van de bijbehorende onderzoeken, passend in de strategie van de stichting.
  • het in stand houden van verschillende honingbijrassen met de daarvoor beschikbare middelen;
  • het ontwikkelen, in stand houden, onderhouden en beheren van een Koninginnenteelt voor verschillende honingbijrassen om zo de diverse bijenrassen in stand en beschikbaar te houden voor veredeling (genenbank) en een zo breed mogelijke genetische variatie te kunnen waarborgen voor de toekomst;
  • Het voorzien van advies, promotie en ondersteuning ter verbetering van de habitat en biodiversiteit van en voor de honingbij.

Stichting Teeltstation West-Friesland tracht haar doel onder meer te bereiken:

  • door middel van het organiseren van projecten die de kwaliteit en de duurzaamheid van de honingbij zodanig verbeteren dat de honingbij zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen weer kan floreren;
  • door het verwerven van financiële en/of materiële ondersteuning bij sponsoren en andere betrokkenen om de projecten te kunnen uitvoeren;
  • het met behulp van vrijwilligers en imkers succesvol laten verlopen van diverse projecten op een zo laag mogelijk kostenniveau.

3. Stichting Teeltstation West-Friesland beoogt het algemeen nut.

4. Stichting Teeltstation West-Friesland heeft geen winstoogmerk.


Doe je mee?